• Chủ đầu tư: Anh Hùng
  • Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội
  • Phong cách:
  • Năm hoàn thành: 2019

 

Du An 1 (27) Du An 1 (28) Du An 1 (29) Du An 1 (30) Du An 1 (1) Du An 1 (2) Du An 1 (3) Du An 1 (4) Du An 1 (5) Du An 1 (6) Du An 1 (7) Du An 1 (8) Du An 1 (9) Du An 1 (10) Du An 1 (11) Du An 1 (12) Du An 1 (13) Du An 1 (14) Du An 1 (15) Du An 1 (16) Du An 1 (17) Du An 1 (18) Du An 1 (19) Du An 1 (20) Du An 1 (21) Du An 1 (22) Du An 1 (23) Du An 1 (24) Du An 1 (25) Du An 1 (26)

Chủ đầu tư: Anh Hùng Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội Phong cách: Năm hoàn thành: 2019