• Chủ đầu tư: Chị Thủy
  • Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội
  • Phong cách:
  • Năm hoàn thành: 2019

Du An 2 (3) Du An 2 (4) Du An 2 (5) Du An 2 (6) Du An 2 (7) Du An 2 (8) Du An 2 (9) Du An 2 (10) Du An 2 (11) Du An 2 (12) Du An 2 (13) Du An 2 (1) Du An 2 (2)

Chủ đầu tư: Chị Thủy Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội Phong cách: Năm hoàn thành: 2019