• Chủ đầu tư: Chị Trang
  • Địa chỉ: Tứ Hiệp, Hà Nội
  • Phong cách:
  • Năm hoàn thành: 2019

Du An 4 (3) Du An 4 (4) Du An 4 (5) Du An 4 (6) Du An 4 (7) Du An 4 (8) Du An 4 (9) Du An 4 (10) Du An 4 (11) Du An 4 (12) Du An 4 (1) Du An 4 (2)

Chủ đầu tư: Chị Trang Địa chỉ: Tứ Hiệp, Hà Nội Phong cách: Năm hoàn thành: 2019